Salderen juist interpreteren

Woensdag 13 april 2022

Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt liggen, dan wek je daarmee (duurzame) zonnestroom op. Deze opgewekte stroom:

  1. gebruik je direct in je eigen woning, óf
  2. lever je terug aan het elektriciteitsnetwerk.

Voor de meeste huishoudens geldt als vuistregel dat op jaarbasis een derde van de opgewekte stroom direct wordt gebruikt door elektrische apparaten thuis, zoals de koelkast of airco. Deze stroom blijft volledig ‘achter de meter’ en de productie van deze stroom is daarom ook niet zichtbaar in de Vrijopnaam-app.

De stroom die je niet direct opmaakt, lever je via de elektriciteitsmeter terug aan het openbare net. Deze stroom (invoeding) wordt weggestreept tegen de stroom die je van het netwerk hebt afgehaald (afname). Deze verrekening heet 'saldering'.

Mocht je meer stroom invoeden dan afnemen in een tariefperiode, ontvang je hiervoor een terugleververgoeding. Hieronder leggen we de verschillende onderdelen verder uit. En omdat je wellicht merkt dat we niet ontkomen aan het gebruik van vaktermen sluiten we af met een begrippenlijst.

Illustratie afname en invoeding van zonnestroom bij zonnepanelen op eigen dak

Hoe werkt salderen?

Om uit te leggen hoe saldering voor jou in de praktijk uitpakt, zijn drie zaken belangrijk:

  1. De tariefopbouw van een kWh stroom;
  2. De berekenwijze van de salderingsgrens;
  3. De salderingsgrens geldt per tariefperiode voor het leveringstarief en per heel jaar voor de belastingen.

1. De tariefopbouw van een kWh stroom

Het tarief voor een kWh stroom bestaat uit drie delen:

  • Leveringstarief :     de stroomprijs zoals bepaald door je energieleverancier;
  • Belastingen      :     energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE);
  • Btw                   :     je betaalt btw over de stroomprijs en over de belastingen.

2. De berekening van de salderingsgrens

Niet alle stroom die je teruglevert, telt mee voor het salderen. Er is een salderingsgrens vastgesteld. Die salderingsgrens is voor iedereen anders. De grens is gelijk aan de hoeveelheid stroom die je geleverd krijgt van Vrijopnaam in een bepaalde periode. Dus afhankelijk van hoeveel stroom je afneemt van het elektriciteitsnet, mag je hetzelfde aantal kWh salderen. Je kunt dus nooit méér salderen dan de hoeveelheid stroom die je geleverd hebt gekregen.

3. De hoogte van de salderingsgrens wordt per tariefperiode bepaald voor het leveringstarief en per heel jaar voor de belastingen

Tot de salderingsgrens saldeert Vrijopnaam de duurzame stroom die je invoedt, tegen hetzelfde (leverings)tarief dat geldt voor de stroom die je van ons afneemt. Bij een variabel contract wijzigt het leveringstarief ieder kwartaal. We stellen dus per kwartaal de hoogte van de salderingsgrens vast. Bij een jaarcontract staat het leveringstarief voor een jaar vast. De hoogte van de salderingsgrens wordt dan eenmaal per jaar vastgesteld.

De hoogte van de salderingsgrens voor de belastingen wordt altijd per heel jaar (de notaperiode) vastgesteld, ongeacht je type contract. Dit is wettelijk zo bepaald. Je ontvangt ook de btw over de belastingen terug.

Dubbeltarief

Als je dubbeltarief hebt (normaal en dal), dan salderen we de stroom die is ‘ingevoed’ tijdens normaal-uren tegen het normaal-verbruik, en tijdens dal-uren tegen het dal-verbruik. Als je daarna nog opgewekte stroom over hebt, dan salderen we die eerst tegen normaal-verbruik en daarna tegen dal-verbruik. Zo wordt alle ingevoede stroom maximaal weggestreept op een voor klanten zo voordelig mogelijke wijze.

Terugleververgoeding

Vervolgens kan het nog zijn dat je netto meer stroom invoedt dan afneemt. Dit betreft alle opgewekte zonnestroom boven de salderingsgrens. Dan ontvang je, voor iedere kWh die je meer hebt opgewekt, de terugleververgoeding. De terugleververgoeding is 5 cent per kWh. Over de invoeding boven afname wordt dus geen energiebelasting, ODE en btw vergoed, aangezien die heffingen ook niet van toepassing waren op deze “overproductie”.

Let op: de saldering van de stroomprijs-component vindt plaats per tariefperiode. Dus als je een variabel contract hebt, dan salderen we de stroomprijs per kwartaal. Dit kan minder gunstig zijn dan salderen per jaar. Kijk daarom goed wat in jouw situatie het beste is.

Voorbeeld 1

Je hebt een variabel contract, met een kwartaaltarief. In het eerste kwartaal van het jaar neem je 400 kWh af van het elektriciteitsnet. De invoeding van je zelf opgewekte zonnestroom is 200 kWh. Je verbruik is misschien meer geweest, maar dat heeft achter de meter plaatsgevonden. Dat is dus niet van belang in deze rekensom. Deze stroom kwam immers rechtstreeks van je zonnepanelen.

Je hebt in totaal meer stroom afgenomen dan je invoeding was gedurende dit kwartaal. Het restverbruik is namelijk nog 200 kWh. Je betaalt voor dat verbruik het leveringstarief van het betreffende kwartaal.

Voorbeeld 2

Wanneer je een jaarcontract hebt, leg je de tarieven voor één jaar vast. Je mag ook terugleveren op jaarbasis.

Je netafname is 200 kWh en je invoeding is 400 kWh. De zonnepanelen hebben goed hun werk gedaan! Ze hebben meer opgewekt dan jij nodig had deze periode. Je afname van 200 kWh mogen we salderen. Er wordt dus 200 kWh netafname volledig weggestreept tegen 200 kWh invoeding. Voor de overige 200 kWh (netto teruglevering) krijg je een terugleververgoeding van 5 cent.

Voor salderen: netafname (200 kWh) en invoeding (400 kWh) = na salderen: 200 kWh netto teruglevering


Meer diepgang

Voor de fijnproevers hebben we drie extra cases uitgewerkt, waarin we nog meer de diepte in gaan.
In alle drie de cases gaan we uit van onderstaande verdeling in het energieverbruik en verdeling opwek zonnestroom op eigen dak. In deze voorbeelden loopt de (jaarnota)periode van januari tot en met december.

 

De begrippenlijst

Een aantal begrippen uit dit blog en de energiewereld uitgelegd.

Verbruik ‘achter de meter’: alle stroom die je zelf opwekt met zonnepanelen en direct gebruikt. Dit is bijvoorbeeld de stroom die overdag opwekt en gelijktijdig opmaakt wanneer je op dat moment ook je wasmachine aanzet. Dit stroomverbruik blijft binnenshuis en wordt niet gezien als teruglevering. Je meter registreert dit verbruik dus ook niet.

Invoeding: dit is het leveren van stroom (afkomstig van bijvoorbeeld je zonnepanelen) aan het elektriciteitsnet. Wat je zelf niet gebruikt gaat het net op.

Afname: dit is de stroom die jij afneemt van het net. Bijvoorbeeld om je lampen aan te doen wanneer de zon niet schijnt.

Saldering: het verrekenen van teruggeleverde zonnestroom aan het net, met geleverde stroom uit het net.

Terugleververgoeding: wek je, per tariefperiode, met eigen zonnepanelen thuis meer zonnestroom op dan je verbruikt? Dan ontvang je hiervoor een terugleververgoeding. De vergoeding bij Vrijopnaam bedraagt 5 eurocent per kWh.

Salderingsgrens: je mag niet meer ingevoede stroom verrekenen (salderen) dan de hoeveelheid stroom die je afneemt. De salderingsgrens is de hoeveelheid stroom die je geleverd krijgt van Vrijopnaam in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld; je neemt 1000 kWh af in een kwartaal. Je salderingsgrens is dan 1000 kWh. Alle kWh meer dan dit, mag je niet meer salderen, maar hier krijg je een vergoeding voor.

Tariefperiode: het tarief dat je betaalt voor je stroom (per kWh) geldt voor een bepaalde periode. Dat is afhankelijk van het type contract. Je hebt bij Vrijopnaam vaak een variabel kwartaaltarief, de tariefperiode is in dat geval een kwartaal. Bij een 1-jarig contract is de tariefperiode één jaar.

Leveringstarief: de prijs die je betaalt voor de levering van stroom, per kWh. Exclusief btw.