Nieuwe belastingen en tarieven 2022

Maandag 3 januari 2022

Het zijn hectische tijden in de energiewereld. Door een (gevreesd) tekort is de prijs van gas in korte tijd zeer sterk gestegen. In zes maanden tijd is de gasprijs op de inkoopmarkten met meer dan 500% gestegen! En omdat een groot deel van de stroom in Nederland met gas (duurder) en kolen (hogere CO2-heffing) wordt opgewekt, is ook de stroomprijs verdubbeld.

De overheid heeft om deze reden eind 2021 maatregelen genomen om tegemoet te komen in de kosten per huishouden. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik betaalt hierdoor jaarlijks ongeveer € 420,- minder aan belasting. Maar in hoeverre is deze tegemoetkoming voldoende om de gestegen tarieven af te dekken?

Hiervoor kijken we naar een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 2.500 kWh stroom en 1.200 m3 gas.

Energiebelastingen

De belasting op energie bestaat uit drie delen: energiebelasting, de ODE (opslag duurzame energie) en de teruggave energiebelasting. De wijzigingen in energiebelastingen komen vooral tot uiting in de volgende drie zaken:

 1. Energiebelasting op elektriciteit
  De energiebelasting voor stroom daalt in 2022 met 6,9 cent per kWh inclusief btw.
   
  Voor een gemiddeld huishouden (2.500 kWh per jaar) nemen de kosten af met € 172,50 per jaar.

 2. Energiebelasting op gas
  De energiebelasting op gas stijgt in 2022 met 2 cent per m3 inclusief btw. Dit is conform het voornemen van de regering om het gasverbruik onder huishoudens terug te dringen en hen te stimuleren om (verder) te verduurzamen.
  Voor een gemiddeld huishouden (1.200 m3 per jaar) nemen de kosten toe met € 24,00 per jaar.

 3. 'Vermindering energiebelasting'
  Iedere verblijfsruimte in Nederland met een elektriciteitsaansluiting heeft recht op ‘vermindering energiebelasting’. Dit is een vast bedrag per jaar dat in mindering gebracht wordt op je energienota. De vermindering stijgt van € 558,56 (jaar 2021) tot € 824,77 (jaar 2022).
   
  Voor ieder huishouden betekent dit een extra voordeel van € 266,21 per jaar.

In totaal nemen de energiebelastingen per jaar voor een gemiddeld huishouden met € 415,- af.

Tarieven stroom en gas in 2022

De tarieven zijn afhankelijk van de prijzen op de inkoopmarkten voor stroom en gas. En die zijn zeer sterk gestegen in de afgelopen maanden. Hieronder een voorbeeldberekening voor een huishouden met gemiddeld verbruik, met een variabel contract. We gebruiken de variabele tarieven die in het eerste kwartaal van 2022 gelden voor huidige klanten van Vrijopnaam. In de berekening vergelijken we de tarieven met de variabele tarieven van het laatste kwartaal van 2021.

 1. Tarieven elektriciteit
  Het tarief voor stroom stijgt met 14 cent per kWh inclusief btw.
  Voor een gemiddeld huishouden (2.500 kWh per jaar) nemen de kosten toe met € 350 per jaar.

 2. Tarieven gas
  Het tarief voor gas stijgt met 55 cent per m3 inclusief btw.
  Voor een gemiddeld huishouden (1.200 m3 per jaar) nemen de kosten toe met € 660 per jaar.

In totaal nemen de variabele kosten voor een gemiddeld huishouden met € 1010,- toe.

Volledig overzicht energiebelastingtarieven in 2022 voor elektriciteit en gas

In onderstaande tabellen zie je alle belastingverlagingen én -verhogingen die per 1 januari 2022 zijn doorgevoerd.

De energiebelasting wordt per elektriciteitsaansluiting met een vast bedrag per jaar verminderd. De belastingvermindering is per 1 januari 2022 verhoogd van € 558,56 naar € 824,77 (incl. btw).

Ben je klant van Vrijopnaam? Dan vind je in de Vrijopnaam-app altijd jouw actuele tarieven bij ‘contractgegevens’.

Voor een nieuwe aansluiting vind je de verschillende tarieven in de prijsopbouw bij het aanmelden of op onze webpagina met tarieven voor stroom en gas.

Onderaan de streep…

De tegemoetkoming van de overheid via de vermindering energiebelasting helpt de kosten te drukken. Maar is dit genoeg om de toename in energietarieven weg te kunnen strepen? Voor een gemiddeld huishouden is het antwoord daarop een ‘nee’.

Door de sterke toename van de leveringstarieven is een gemiddeld huishouden jaarlijks € 1010,- meer kwijt aan energie in 2022. De vermindering energiebelasting levert in 2022 voor hetzelfde huishouden een gemiddeld voordeel op van € 415,-.

Onderaan de streep stijgen de energielasten op jaarbasis met ongeveer € 595,- voor een gemiddeld huishouden.