Wat kost en verbruikt een warmtepomp?

Maandag 2 mei 2022

Van het gas af en elektrisch verwarmen: daarmee reduceer je CO2-uitstoot en ben je lekker duurzaam bezig. Je stroomverbruik neemt sterk toe door een warmtepomp, maar in ruil daarvoor heb je een lagere (of in het geheel geen) gasrekening. Een warmtepomp levert dus allerlei besparingen op, voor het milieu én je portemonnee. Maar wat kost en verbruikt zo’n warmtepomp eigenlijk?

Verschillende soorten warmtepompen

Met een warmtepomp verwarm je een woning met behulp van een hernieuwbare energiebron. Een warmtepomp kan warmte uit de lucht, het water of de bodem halen. Verschillende bronnen en daardoor verschillende warmtepompsystemen, elk met eigen voordelen, nadelen en prijskaartje. Het is per woonsituatie afhankelijk welk type warmtepomp het beste past en het meeste rendement oplevert.

Je kunt op hoofdlijnen kiezen uit drie soorten warmtepompen: (1) een volledige elektrische warmtepomp, (2) een hybride warmtepomp of (3) een ventilatiewarmtepomp.

Kosten van een warmtepomp

De aanschaf van een warmtepomp verschilt per aanbieder en per type warmtepomp. In het algemeen is een volledig elektrische warmtepomp duurder in aanschaf is dan de hybride variant en de ventilatiewarmtepomp. De gemiddelde aanschafprijs varieert van € 5.000 voor een hybride warmtepomp tot bijna € 20.000 voor een bodemwarmtepomp (bron: Milieu Centraal).

Dit is inclusief boiler en installatie, maar nog zonder de subsidie die je meestal krijgt voor de aanschaf van een warmtepomp. De subsidie ligt tussen gemiddeld tussen de € 2.000 en € 5.000. Houd rekening met eventueel bijkomende kosten als je elektrisch gaat verwarmen. Bijvoorbeeld voor het wijzigen van je stroomaansluiting door de netbeheerder, nieuwe radiatoren, de aanleg van vloerverwarming of isolatie.

Verbruik van een warmtepomp

Een eenvoudig antwoord op de vraag hoeveel stroom een warmtepomp verbruikt, is er niet. Dit hangt onder meer af van de mate van isolatie, het weer, het type warmtepomp, het gewenste temperatuurniveau thuis en de behoefte aan warm tapwater.

Resumé: de warmtepomp haalt energie uit de bodem of lucht. Die energie is gratis. Maar om die energie om te zetten in bruikbare warmte is wel stroom nodig. Hoeveel kWh een warmtepomp jaarlijks nodig heeft, is van diverse factoren afhankelijk.

 1. De benodigde energie (warmtebehoefte) is afhankelijk van:
  • De grootte van het huis
  • Het aantal personen in je huishouden
  • De mate waarin het huis is geïsoleerd
  • Je gedrag (Hoe warm wil je het hebben? En hoe lang sta je onder de douche?)
 2. Rendement van de warmtepomp
  • Het rendement (SCOP) van de warmtepomp bepaalt uiteindelijk ook jouw elektriciteitsafname. Hoe hoger het rendement, hoe minder stroom de warmtepomp namelijk nodig heeft om een bepaalde hoeveelheid warmte te leveren.

Vaak kan de installateur van de warmtepomp je meer informatie geven over de warmtebehoefte en het rendement van je warmtepomp. Zo kan de installateur een inschatting maken van het aantal kWh op jaarbasis dat je warmtepomp nodig heeft.

Besparen op je energierekening

Door de warmtepomp maak je geen of minder gebruik van de cv-ketel om je woning te verwarmen. Je gasverbruik gaat naar 0 (of wordt een stuk lager). Zeker met de stijgende gasprijzen levert je dit een besparing op.

Let wel op dat met de komst van een warmtepomp betekent dat je (veel) meer stroom verbruikt dan in een situatie met een cv-ketel. Een warmtepomp is gelukkig erg efficiënt én je hebt de mogelijkheid zelf stroom op te wekken met zonnepanelen (op eigen dak of uit een van onze zonneparken).

Voorbeeld

Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks zo’n 1.000 m3 gas. De cv-ketel wordt vervangen door een (volledig elektrische) warmtepomp met een rendement van 400% (SCOP = 4). Omgerekend heb je dan ongeveer 2.442 kWh nodig om dezelfde hoeveelheid warmte te leveren.*

Apparaat Benodigde energie voor verwarming en warm water (per jaar) Kosten (per jaar) Je besparing (per jaar)
Cv-ketel 1.000 m3 € 2.238
Volledig elektrische warmtepomp (buitenlucht bron) 2.442 kWh € 1.074 € 1.164

In dit voorbeeld zijn afschrijvingskosten en subsidies buiten beschouwing gelaten.

Uitleg tabel

De gasprijs is € 1,97 per m3. De kosten voor een gasaansluiting zijn jaarlijks € 268 (transportkosten € 190,- en vaste leveringskosten voor gas van € 78). De stroomprijs bedraagt € 0,44 (enkeltarief) per kWh.**

Met de komst van de volledig elektrische warmtepomp is de CO2-uitstoot zo’n 45% lager dan bij een hr-ketel op gas (bron: Milieu Centraal). Daarnaast bespaar je jaarlijks € 1.164.

Conclusie

Een warmtepompsysteem is zeer efficiënt, doordat deze warmte uit de (gratis) bron onttrekt en opwerkt tot energie van bruikbare temperatuurniveaus.

Je gasverbruik daalt flink (of verdwijnt in het geheel), maar je stroomverbruik neemt toe. Een aanschaf van een warmtepomp is een forse, maar duurzame investering.

Heb jij een warmtepomp en wil je advies over bijvoorbeeld je termijnbedrag of heb je vragen over je verbruik? Neem gerust contact op met onze klantenservice. Je kunt ons op werkdagen bellen of een WhatsApp-bericht sturen via 085- 30 32 652. Mailen kan altijd: klantteam@vrijopnaam.nl


* 1 m3 gas heeft een energie-inhoud van 35,17 MJ. Dat staat gelijk aan 9,77 kWh à 3,6 MJ per kWh. Dus 1.000 m3 * 35,17 / 3,6 / 4 = 2.442 kWh.

** De energieprijzen zijn afhankelijk van het type contract. Bij de berekening hebben we het variabele Vrijopnaam-tarief van kwartaal 2 in 2022 genomen. Op het moment zijn de energieprijzen erg veranderlijk onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne.