Vrijopnaam bouwt zonneparken op ProRail-gronden tussen Betuweroute en A15

Donderdag 2 juni 2022

Energiebedrijf Vrijopnaam en spoorwegbeheerder ProRail hebben overeenstemming bereikt over de (ver)huur van bijna 12,5 hectare grond langs de Betuweroute rondom knooppunt Deil.

Op de twee braakliggende percelen – aan weerszijden van de A2, tussen de Betuweroute en de A15 - ontwikkelt Vrijopnaam de komende periode grondgebonden zonneparken. In totaal beoogt Vrijopnaam de realisatie van ruim 10 MWp aan zonne- energievermogen. Daarmee kan jaarlijks genoeg groene stroom worden opgewekt om in de behoefte van circa 3.750 gemiddelde gezinnen te voorzien.

Inwoners van de gemeente West Betuwe krijgen als eerste de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van het zonnepark. Via coöperatie Vrijopnaam kunnen zij een Paneelopnaam kopen. Met een Paneelopnaam koop je een deel van de stroomopbrengst van het zonnepark. De productie van je Paneelopnaam wordt in mindering gebracht op je energierekening.

Bas Wijnen, directeur Vrijopnaam: “Onze missie is iedereen zijn eigen energie op te laten wekken. Juist ook mensen die geen eigen of geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Zo versnellen we samen de energietransitie.

ProRail had de betreffende gronden in 2021 ter huur aangeboden en is blij met deze overeenkomst. De ontwikkeling van een zonnepark past mooi bij de ambities van ProRail om bij te dragen aan duurzaamheid.

Vrijopnaam wil nog dit jaar de vergunning voor de twee zonneparken aanvragen bij de gemeente West Betuwe. Het streven is voor de netinpassing gebruik te maken van de bestaande aansluiting van enkele windturbines uit Windpark Deil (cable pooling). Vrijopnaam stemt hier momenteel over af met Betuwewind, eigenaar van vier turbines uit windpark Deil. Daarbij zijn ook de mogelijkheden voor (gezamenlijke) accuopslag onderwerp van gesprek.

De realisatie van de zonneparken voorziet Vrijopnaam omstreeks 2024.