“Ik verwacht dat de komende jaren opslag van energie een grote verandering teweeg gaat brengen."

Deel 5: Raymond Meeuwsen, verantwoordelijk voor de scouting en begeleiding van start-ups en scale-ups in duurzame energie bij InnoEnergy.

Donderdag 31 mei 2018

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. Energieleverancier Vrijopnaam laat mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn.

Deel 5: Raymond Meeuwsen, verantwoordelijk voor de scouting en begeleiding van start-ups en scale-ups in duurzame energie bij InnoEnergy. Dit interview is op persoonlijke titel.

Vraag 1: 6% van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Nederland staat hiermee een na laatste op de Europese ranglijst. Net voor Luxemburg. Op welke plek staat Nederland over zes jaar?

Ik denk niet dat Nederland een significante stijging op de ranglijst zal maken. Nederland zal er hard aan moeten trekken om de 14% te halen. Als de doelstelling al wordt gehaald dan zijn er nog een groot aantal landen die nu al boven de 14% zitten. Ik voorspel geen top 20 notering in 2020.

Vraag 2: Om 1 miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien kan je kiezen tussen 2.000 hectare met zonnepanelen of 88 hectare voor een windmolenpark. Waar kies jij voor? Waarom?

Nederland zal beide nodig hebben. Afhankelijk van de situatie ter plekke. Ik denk dat zonneparken met name geschikt zijn voor locaties die braak liggen en niet geschikt zijn voor bijvoorbeeld woningbouw én daken van woningen en bedrijven. Windparken vind ik eerder geschikt voor zee, zeker nu de parken zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd.

Vraag 3: Welke veranderingen in ons landschap en leefomgeving verwacht je de komende zes jaar door de energietransitie? Kan je een top drie maken.

De energietransitie zal een hele grote impact krijgen op de leefomgeving. Waarbij windparken en zonneparken het duidelijkst aanwezig zullen zijn. Daarnaast verwacht ik dat de komende jaren opslag van energie een grote verandering te weeg gaat brengen. Burgers en bedrijven gaan meer en meer hun eigen energie opwekken en worden steeds minder afhankelijk van het net.

Vraag 4: Welke aansprekende initiatieven ken je voor duurzame energieopwekking?

Ik ken een groot aantal initiatieven, in diverse soorten en maten. Ik zou het graag ook breder willen trekken dan opwek alleen. Ik vind AERSpire een ontzettend mooie oplossing voor “PV-in-dak-systemen”. Wat betreft opslag denk ik dat Elestor en WattSun goede oplossingen bieden voor hun specifieke doelgroep. Wat betreft grootschalige warmte verwacht ik veel van EcoVat. Met betrekking tot energiebesparing bieden Sit&Heat en Cloud Energy Optimizer innovatieve oplossingen. Sit&Heat richt zich op de uitbanning van heaters in horeca en stadions door middel van verwarmde kussen en stoeltjes. Cloud Energy Optimizer biedt een slimme oplossing voor klimaatbeheersing in gebouwen.

Vraag 5: Welke bijdrage lever je zelf? En wat zijn je voornemens?

Ik woon in een appartement met helaas geen mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Gelukkig biedt Vrijopnaam een fantastisch alternatief. Ik heb dan ook een aantal zonnepanelen via Vrijopnaam aangekocht. Daarnaast ben ik ontzettend bewust van mijn energieverbruik en rijd ik een hybride auto. Mijn ambities? Mijn volgende woning wordt energie neutraal en onafhankelijk van het net.

Over 2 weken deel 6 met Cora van Berkel, betrokken burger en klant van Vrijopnaam. Veranderen door de consument.