Vrijopnaam bouwt zonnepark Knooppunt Deil tussen Betuweroute en A15

Groene zonnestroom voor 3.750 huishoudens!

Woensdag 15 mei 2024

In 2022 hebben spoorwegbeheerder ProRail en energiebedrijf Vrijopnaam een overeenstemming bereikt over de (ver)huur van bijna 12,5 hectare grond langs de Betuweroute rondom knooppunt Deil. Het zonnepark wekt straks jaarlijks evenveel stroom op als het gemiddelde stroomverbruik van zo’n 3.750 huishoudens.

Voorbereidingen in volle gang

Het toekomstige Zonnepark Deil heeft sinds het afgelopen jaar de wind flink in de zeilen. De gemeente West Betuwe heeft in het najaar van 2023 de vergunning voor het zonnepark (inclusief energieopslagsysteem) verleend. Niet lang hierna is ook de SDE-subsidie voor het zonnepark verstrekt, terwijl met de coöperatie Betuwewind afspraken zijn gemaakt over het delen van de bestaande netaansluiting van het windpark, direct ten zuiden van de A15.

Dit betekent dat Vrijopnaam intussen de voorbereidingen voor de financiering en bouw van het zonnepark heeft opgestart. Als alles meezit, kunnen de realisatiewerkzaamheden in 2025 starten.

Participeren

Inwoners van de gemeente West Betuwe krijgen als eerste de mogelijkheid een Paneelopnaam aan te schaffen. Met een Paneelopnaam koop je een deel van de stroomopbrengst van het zonnepark. De stroomproductie van je Paneelopnaam wordt verrekend met je stroomafname op je energierekening.

Bas Wijnen, directeur Vrijopnaam: “Onze missie is iedereen zijn eigen energie op te laten wekken. Juist ook mensen die geen eigen of geschikt dak hebben voor zonnepanelen.”