Niet financieel gewin, maar maatschappelijk nut als drijfveer zonneparken

maandag 17 juni 2019

Ze zijn nodig. Zonneparken. Ook als we alle daken vol met zonnepanelen leggen en van de halve Noordzee een windpark maken. Helaas lijkt de ontwikkeling van een zonnepark in Nederland een spel van groot, groter, grootst. Aangejaagd door subsidiëring vanuit het Rijk en projectontwikkelaars die voor maximale winst gaan. Voor een rendement zonder dubbele cijfers komen zij hun bed niet uit. Dit gaat niet goed. Iedereen dient te profiteren. Ook het landschap en de natuur.

“In mijn enthousiasme is een aantal vrienden en familieleden meegegaan en hebben dezelfde keuze gemaakt.”

maandag 16 juli 2018

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. We laten mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn. In dit deel: Cora van Berkel, betrokken burger bij de energietransitie en klant van energieleverancier Vrijopnaam. Veranderen vanuit consumentengedrag.

“Mensen én bedrijven moeten zich bewust zijn dat er goede én slechte momenten zijn om elektriciteit te verbruiken.”

vrijdag 18 mei 2018

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Van olie, aardgas en steenkool naar wind, zon, geothermie en water. We laten mensen aan het woord die hier vanuit verschillende rollen bij betrokken zijn. In dit deel: Jeffrey Bartels, oprichter en directeur van E.D. MIJ. E.D. Mij is een elektriciteitsleverancier en programma verantwoordelijke partij (PV-partij) voor de zakelijke markt.